top of page
branding title

BRANDING

ברנדינג. אם נתעלם מהמספרים הצבועים על גביהן של הפרות ברפת, יהיה קשה עד בלתי אפשרי להבדיל בינהן. 
פעם, כשהיו החקלאים צריכים להבדיל בין הפרות ולדעת מי נותנת יותר חלב, מי בריאה יותר, פוריה יותר ויצרנית יותר הם הבינו שיהיה עליהם לסמן אותן ולקטלג אותן.

 

במילים אחרות לתת להם שם ועל ידי כך לבדל אותן זו מזו. 

מותגים חזקים הם כאלה שמצליחים למצוא את הדבר בו הם הכי טובים ולתת לו ביטוי. הם ידעו להכנס לנו ללב, לזיכרון, לתודעה והם עושים זאת לאורך זמן, בעקביות תוך פיתוח מערכת יחסים עם הקהל.

אנחנו כאן בסטודיו, יודעים לגרום למותגים לבלוט ולנצנץ. אנחנו לא רוצים שתהיו more of the same. בואו. נהפוך אתכם ל- One of a Kind.

UX UI

LOGOS

bottom of page