top of page

Gourmet to go

מנות מהירות ומזינות לאנשים שהזמן הוא מוטיב רציני בלו״ז שלהם. הדגשים ששמנו בפרונט הם שתי הדקות שמצריכה המנה במיקרוגל.
הצבעוניות השחורה המובילה את הנראות, לצד הצבעים העזים המבדלים בין המנות ויוצרים נראות חזקה ומבודלת על המדפים. וצילומי מנות אוטנטיות לצד תוספות מכווינות של מידע חשוב המונגש על גבי האריזה.

gourmet to  go logo
bottom of page