top of page

יונית צוק. הבלוגריסטית.

האשה שהרימה והביאה לתודעה עצומה את עולם הבלוגים בארץ. היא הגיעה עם לוגו שאותו רצתה לשמר. המשימה שהוגדרה לנו, לאפיין ולעצב אתר אינטרנט שיכיל את כל הפעילות הענפה אותה היא מובילה.

לייצר ארכיטקטורת אתר נגישה ונעימה.

הקונספט הגרפי שהנחה אותנו היה הצמדות למילים שמאפיינות אותה כפרסונה ואת הבלוגריסטית כמותג. חיבורים. קשרים. רשת. תשתית. בית. סיפור. תזוזה. דינמיות. צבע. תוכן.
את הפלטה האדומה שאפיינה את הלוגו בחרנו להרחיב לפלטה צבעונית עשירה, שתואמת את הדינמיות והחיות של המותג לצד החלוקה של הפעילות לקטגוריות.

חידוד והרחבת מותג. אפיון עיצוב והקמת אתר.

bottom of page