top of page

פולינה שטרן שלמה - פשש.

פולינה שטרן שלמה היא יוצרת תקשורת. הדגשים שיצרנו יחד לאורך כל תהליך המיתוג והעיצוב הגרפי סבבו אלמנטים תקשורתיים. גם בשפה הצילומית המלווה את האתר וגם בשפה האיקונית המתלווה אליה. הבחירה בשחור לבן עם צבע ורוד חזק שנותן דגש כל פעם על איזור תקשורת אחר מאפיין את אישיות המותג שמדברת על מיקוד. בחירה. ודיוק.

פיתוח ואפיון מותג. עיצוב לוגו. אפיון עיצוב והקמת אתר. עיצוב חומרים שיווקיים.

bottom of page