top of page
Notes #1 - המדריך המלא לאפיון מותג

Notes #1 - המדריך המלא לאפיון מותג

אפיון מותג הוא ה-DNA של המותג. 

הוא מייצג את עמוד השדרה של העסק, את הערכים, המסרים, המטרות והבסיס למחקר ויזואלי. עיצוב חזק, מבודל, זכיר ונכון הוא תוצר של אפיון מותג מעולה. המדריך המלא לאפיון מותג כולל את כל שלבי פיתוח האסטרטגיה הויזואלית לפני שלב העיצוב. 

 

בימים אלה אנחנו עובדים על פיתוח המדריך האולטימטיבי שייתן מענה מקיף לכל אנשי העיצוב והתוכן בתחום פיתוח מותג.

bottom of page