top of page

מרכז קהילתי אבן יהודה

מתנס אבן יהודה הוא מקום של אנשים וקהילה. הילדים מתרוצצים, לומדים, הולכים לחוגים. הקהילה מבלה, חווה יחד ותרבות. תהליך העיצוב ומיתוג המקום בא לפרוס את כלל קטגוריות השירות והפעילות שהמתנס מעורה בהן ולייצר מהן שפה אחידה, נגישה ומובנת שניתן יהיה להשתמש בה במדיה המודפסת, הדיגיטלית והחומרית.

פיתוח ואפיון מותג. עיצוב לוגו. עיצוב חומר שיווקיי.

bottom of page