top of page

פלג

כמו השם, פ.ל.ג. - פוטנציאל ללא גבולות, כך גם השפה מרמז על הפוטנציאל. על המעוף. חברת פלג היא אוטוריטה בתחום החשיבה היצירתית הפרקטית. המנוע מאחורי העשייה רואה את מאחורי הקלעים של המנהל והמערכת כולה בתוך ארגון.
בפלג משתמשים בכלים של משחק, ביולוגיה ופיזיקה כדי לעזור לאנשים שראו כבר הכל ולהביא להם משהו חדש ומרענן שהוא גם פתרטן יישומי.
השפה הגרפית, נותנת כבוד לתוכן, צובעת אותו בעולם של אוריגמי מחשבתי ואדום, שפה מעוררת מחשבה ומגלה גילויים, תוך כדי תנועה

פיתוח ואפיון מותג. עיצוב לוגו. עיצוב חומר שיווקיי.

bottom of page