top of page

שטראוס חטיפים

עיצוב אריזות חטיף הקוקוס וחטיף הנוגט של שטראוס נעשו אצלנו בידיעה שזו מהדורה מוגבלת שבאה להיות ולהראות. ככזו, בחרנו לחטיפים צבעים עזים ומנוגדים זה לזה, שיחד ולחוד ייתנו אימפקט של נראות בולטת בנקודת המכירה. בנוסף, שמות החטיפים קיבלו מרחב הולם וראוי היות וזה המסר המיידי, החשוב והמבדל בינהם ובין שאר החטיפים בסדרות הדומות והמקבילות של שטראוס.

העיצוב משתמש באלמנטים קונפטיים, משמחים שעושים פאן וחשק לביס.
איור החטיף: מריו סרמונטה

עיצוב אריזות.

bottom of page