top of page

ASSI עמק המעיינות

עיצוב אריזות הבקבוקים לשמן זית אסי סבב סביב הרצון להעביר מידע אותנטי על שמן הזית המשובח מבית עמק המעיינות. בעמק המעיינות מייצרים שמן זית קלאסי, שמן זית זני ושמן זית במהדורות מוגבלות. 

בעיצוב הסדרות שמנו דגש על טיפוגרפיה ובהירות הייחודיות שבכל אחד מהשמנים ובכולם נמצאת בפרונט חותמת האיכות "בטוח שמן זית" שמבטאת את איכות הייצור וטיבו הבלתי מעורער של השמן.

פיתוח ואפיון מותג. עיצוב לוגו. עיצוב אריזות. 

Assi logo
bottom of page