top of page

COLON

תהליך החשיבה האסטרטגית והעיצובית של מותג קולון 101 כתמים כלל מציאת פתרונות גרפים למהות המותג. הדרך בה בחרנו להציג את יכולותיו היא לשים את נושא הכתמים בפרונט ולהראות אותם בכל האריזות, גם ברמה הגרפית וגם ברמת התוכן. ייצרנו מערכת יחסים של שקיפות בין המותג לבין הקהל. הפתרון לבעיית הכתמים נמצא במוצר ומופיע באריזה בצורה בהירה ונגישה. המותג מכיל סדרות רבות של מוצרים והאריזות מבודלות על פי אופיין ועל פי הפתרונות שכל סדרת מוצרים מציעה.

פיתוח ואפיון מותג. פיתוח שפה ויזואלית. עיצוב אריזות. 

colon packaging
bottom of page