top of page

Bondog

איתי בר נוי, הוא הבעלים של בונדוג. הגישה שלו לאילוף כלבים היא קודם כל שהכלב הוא חלק מהמשפחה. אחר כך אפשר להתחיל באילוף. עיצוב הלוגו מראה בפשטות טיפוגרפית את כוונת המשורר ומכניס תמימות ואופטימיות שמחה לעולם התוכן של אילוף הכלבים. שאר האלמנטים העיצוביים, גם הם מדברים בשפה פשוטה ובגובה העיניים במטרה לתת ביטוי גרפי ברור ועדין לתחום עמוק ורגיש.

bondog logo
bottom of page