top of page

שטראוס איחולים מתוקים

עיצוב אריזות איחולים מתוקים נעשה כחלק ממהלך ריענון נראות סדרת בונבוניירות איחולים מתוקים ומעבר למבנה חדש של אריזות.

מטרת העיצוב החדש היה לשמר חלקית את המאפיינים ואת הרוח על מנת לשמור על זיהוי המוצר המוכר והאהוב על ידי הצרכנים וליצור שינוי, הרחבה והעשרה של השפה כך שתתאים למבנה החדש ותכיל עליו את תחושת החג, האיחולים והמילים הטובות שעל הנפוליטנים (השוקולדים הקטנים שהאריזה מכילה). איחולים מתוקים היא בונבוניירה שהזדמנויות הצריכה שלה נעה לרוב סביב מועדים וחגים ולכן העיצוב והרעיון מאחוריו משמרים את הברכות והאיחולים ונותנים להם במה.

עיצוב אריזות. עיצוב חומרים שיווקיים.

icons and illustrations
bottom of page