top of page

GLUE

 

מהות המותג היא ליצור חיבורים המובילים לצמיחה עסקית בארגון. חיבורים קהילתיים, חברתיים, מקצועיים ואישיים בסביבות גלובליות, לצמוח כאנשים ולשפר את התהליכים הארגוניים. גלו מחברים את האירגונים מבפנים ומבחוץ, מפתחים ערוצי חשיבה והזדמנויות ללמידה ושינוי. תהליך הברנדינג נעשה בשתי פעימות ובמרחק של שנתיים בינהן. מה שהוביל את החשיבה הוא פירוק והרכבה של האסטרטגיה לכדי אייקונים מייצגים וגריד ששומר על אחידות המותג בפלטפורמות השונות. כעבור שנתיים, עם התבגרות המותג וחידוד המטרות והיעדים נוצר צורך גם בחידוד הנראות של המותג שמתפקידו גם להעביר את המסר החוצה. המטרה המיתוגית היתה בהתאמה, זיקוק ותמצות רכיבי המותג לחוקיות בהירה ואחידה, כמו גם לסנן, למתן ולאזן - בפועל צומצמה הפלטה הצבעונית למינימום, הוגדרו דרכי שימוש בצבע ומינונים. לוגו המותג עשוי צורות נפרדות שיחד יוצרות את המילה glue. המשמעות היא - המרחק בין הצורות המופרדות לעומת הקרבה שכאשר מתקיימת, נוצרת המילה. למעשה זוהי ההפשטה של ה״דבק״ והיכולת שלו לחבר למעשה כל דבר חומרי. ההקבלה היא לחיבורים האנושיים. בנוסף, השפה כוללת שימוש בתמונות עם פילטר מוהבק שמשייך את כולן לאותה קבוצה.

פיתוח ואפיון מותג. עיצוב לוגו

bottom of page