top of page

מרכז לימן -מעטפת טיפולית למתבגרים סוערים וסביבתם

תיווך בין המתבגרים לסביבה. עזרה להורים בהתמודדות עם סערות ומשברים. הקניית מיומנויות להורות רגישה וקשובה. לעבור את גיל ההתבגרות מעל המים. יצירתיות. חשיבה מחוץ לקופסה. גובה העיניים. אמונה בבחירות חופשיות. שקיפות. הומור. ראיה דרך כוחות ולא דרך חולי. לראות מעבר לקושי. התגברות. הקלה. פתרון משברים. כדור פורח כמוטיב מרכזי ואיתו, שפה גרפית קלילה ומקלילה נושא כבד, מאויירת, מאפשרת, בצבעוניות מעודנת, מלאה מעוף והשראה.

logo leeman
bottom of page