top of page

נמלה

נמלה היא חברה העוסקת במתן שירותי מיקרו-קופי לחברות ועסקים. מיקרו-קופי בהגדרתו הוא המילים שכותבים לפני פעולה, בזמן פעולה ואחרי פעולה בעולם הממשקים הדיגיטלים ומטרתן להניע לפעולה, לשפר את חווית המשתמש ולחזק את הקשר בין המשתמשים למותג. כנרת יפרח הבעלים של נמלה, היא אוטוריטה מומחית ומקצועית בתחום. הלוגו והשפה שיצרנו לה מגיעים מהעולם הטיפוגרפי, מפירוק הסימנים המרכיבים אותו ועיצוב אלמנטים חדשים ומרחיבי לב. השימוש בסימנים הטיפוגרפים הוא ציטוט טיפוגרפי שהוצא מהקשרו ויצר עולם חדש. הציטוט מתכתב עם צורת הנמלה מחד ומאידך רומז למילים שיכולות לשנות הקשרים ולבנות עולמות מסקרנים וחוויה שרוצים ממנה עוד.

פיתוח ואפיון מותג. עיצוב לוגו. פיתוח שפה ויזואלית. אפיון עיצוב והקמת אתר. 

logo Nemala
bottom of page