top of page

הטיב

מותג הטיב הוא מותג שורשי וארצישראלי במלוא מובן המילה. המיתוג כולו, מכיל ומקיף ערכים של ישראליות, שורשיות, צמיחה וכך גם שלל המוצרים והסדרות. עיצוב הלוגו ועיצוב האריזות שואבים מוטיבים מהאדמה, הטבע ועבודת השדה. אחד האתגרים שעמדו ועומדים בפנינו במותגים רחבים הם שמירה על שפת המותג והגריד מחד ומתן ייחודיות לכל סדרה וסדרת מוצרים מאידך וגם בידול בין אריזות ומוצרים בתוך כל סדרה.

פיתוח ואפיון מותג. עיצוב לוגו. ארכיטקטורת מותג. עיצוב אריזות.

bottom of page