top of page

finish

עבור פיניש טבליות למדיח נתבקשנו לעצב אריזה במהדורה מוגבלת שמעבר לתפקידה הראשון להכיל את הטבליות, לשמור עליהן ולתקשר את תפקידן, תהיה רב שימושית, מגניבה ואסטית למראה כדי שתוכל לשמש לצרכי אחסון וכפריט מעוצב במטבח.

המטרה היתה לשמור על המותג מחד ולרענן ולהתאים את העיצוב למטרה. עיצבנו את האריזה בלבן כדי להדגיש את היותה יוצאת דופן מאריזות המותג ועם זאת שמרנו על צבעי המותג ואופיו. יצרנו שפה איקונית ייחודית שמרמזת על אפשרויות השימוש העתידיות באריזה.

עיצוב אריזות. עיצוב אייקונים. אייורים.

NEXT

PREVIEWS

bottom of page