top of page

שטראוס קטלוגים

למה בכלל יש בעולם ממתקים? אם היינו צריכים לנחש. היינו אומרים שכל אחד זקוק שיהיו לו. כמה רגעים מתוקים. כמה ביחד. כמה לבד. מתוק עושה לנו קפיצות של שמחה עד הגג. מתוק עושה לנו חג. אנחנו אוהבים לקבל בריפים מתוקים. להתאים להם את החוקים. לעצב כששמח בלב. לברוא ולצבוע עולם. להמתיק סוד. לגלות רעיון. לספר סיפור ולעוף בדמיון.

עיצוב קטלוג. 

Strauss catalog
bottom of page