top of page

נשים יוצרות חדשנות - מרכז פרס לשלום

מייזם משותף של מרכז פרס לשלום ולחדשנות ושל saleforce שמביא לקדמת במת הסטארטאפ ניישן את הכוח הנשי פורץ הדרך.
מיזם שבא לצמצם פערים ולהכתיב נרטיב מחודש של עבודה שיתופית מפרה, מקדמת מקצועית בלתי משתפרת. נשים חולמות חזון למרחקים ארוכים לעולם טוב יותר.
הבחירה בייצוג של דבורה עבור ״נשים יוצרות חדשנות״ מגיעה מתוך הקבלה לארגון החברתי המשוכלל בו חיות דבורים. לדבורים יש אקו סיסטם טבעי מסודר וחכם, שעובד עבור הפרט והכלל וכל דבורה ממלאת את תפקידה בשרשרת. הדבורה בלוגו בנויה משלושה משושים, שהם שילוב של ייצוג הדבורה עם ייצוג הכוורת. הלוגו נושא את שלושת השפות עברית, אנגלית וערבית. הצבעוניות מורכבת מהצבע הכחול הבסיסי שמגיע מתוך צבעוניות מרכז פרס לשלום, כאשר נוספו עוד שלושה צבעי משנה מייצגים, טורקיז, המייצג את חברת סיילפורס איתה מתקיים שיתוף פעולה בפרוייקט נשים יוצרות חדשנות, כתום שמתכתב עם צבעי הכוורת והתוצרת והורוד שנותן קונטרה ומסמל אופטימיות ורוך. בשפה מופיעים בהבזקים אלמנטים נוספים המורכבים משושים ומייצגים גם הם את הצורה בעלת התכונות המתמטיות החכמות, כאשר האלמנטים עצמם מתייחסים ומתכתבים עם החלק הרלוונטי במסע. כל השפה עוטפת תפיסה שלסיסטם שעובד ומוביל בחוכמה, בלי הצורך לצעוק.

מיתוג אירוע. עיצוב לוגו. עיצוב חומרים שיווקיים. 

bottom of page