top of page

יקב אלכסנדר

יקב אלכסנדר הוא יקב של משפחה. אחד המוטיבים החזקים ביותר בסדרות היין של הייקב הם התכשיטים שעברו מיד ליד בירושה. הם אלה שהובילו אותנו לייצר לסדרות הפשטה גרפית, כל פעם של תכשיט אחר המאפיין ומתאים ליין או לסדרה הספציפית אותה הוא מאתר.

bottom of page