top of page

כנפיים של קרמבו

עמותה היוצרת מקום ומשמעות לכל אדם. כמו הממתק הישראלי קרמבו, שעקב עדינותו נארז בעדינות ובקפדנות, כך עוזרת העמותה לכל חניך וחניכה לפרוש כנפיים ולעוף. את מיתוג האירוע שייצרנו ועיצבנו מיתגנו סביב עולם של הומור ושל צחוק המוצגים על ידי אינפוגרפיקה היטולית.

illustration
bottom of page