top of page

מיחא מועצה ארצית למען ילדים

כבדי שמיעה וחרשים

מקור השם בראשי תיבות מיח"א --> מחנכי ילדים חרשים אילמים. הגרשיים ירדו, נשאר מיחא ״ילדי כוח״ ילדים כבדי שמיעה וחרשים. מיחא היא אירגון גג לארבע עמותות מיחא אזוריות
מיחא היא on
e stop shop - המשפחה והילד מקבלים עטיפה ותמיכה לכל צרכיה במקום אחד.  
שוויון הזדמנויות לכל ילד כבד שמיעה וחרש בעולם פתוח, נגיש ומאפשר. 
החלטנו להציב בפרונט הגרפי, הן בלוגו והן בשפה המלווה, את כל המובן מאליו, שכל כך לא מובן מאליו עבור האוכלוסייה כבדת השמיעה. בצורת איורים מופשטים של כל עולם השומעים. כאומרים את השוויון הזדמנויות ללא מילים.

פיתוח ואפיון מותג. עיצוב לוגו. עיצוב אתר. עיצוב חומרים שיווקיים.

מיחא לוגו
bottom of page