top of page
decorative

THE
LOGOS

מיתוג ועיצוב לוגו

לוגו בשבילנו הוא המרכיב הסודי במתכון. זה שכולם שואלים מה שמתם שם? אחרי שהם טועמים. זה לא שאי אפשר בלעדיו. פשוט איתו הכל מקבל משמעות יותר מהודקת. הוא הקריצה. הרמז. התרכיז של המיץ כולו. 

לוגו טוב הוא כזה שלא צריכים להסביר אותו. הוא מייצר רגש באופן אוטמטי גם אם אנחנו לא יודעים להסביר מה הוא עושה לנו. 

לוגו לא יכול להגיד הכל ולכן כשאנחנו מעצבים לוגו נסנן מסרים שוליים ופחות חשובים. נייצר היררכיית מסרים, סדרי עדיפויות ונקבל החלטות  על מה ראוי וכדאי לשים זרקור.


עיצוב לוגו זה לבחור את הנציג המדוייק והתמציתי ביותר שיעמוד בנקודות המפגש בין המותג לקהל ויתקשר את הערכים והרעיון המרכזי הלאה. 

bottom of page